Doğu Marmara Kalkınma Ajansının 2019 yılı için Fizibilite Desteği Programı ile TR42 Düzey 2 Bölgesinde ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına mali destek programı yürütecektir.
 
  Başvuru koşulları ve sürecine ilişkin detaylı bilgi http://www.marka.org.tr/destek/2019-yili-fizibilite-destegi-programi/34 bağlantı üzerinde bulunan başvuru rehberi ve eklerinden ulaşılabilir.