23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık tarafından belirlenerek 12/07/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır
 
Başvurular Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi gereğince valilikler veya Resmî Gazete ’de yayımlanan Usul ve Esaslarda belirtilen kurumlar vasıtasıyla yapılacaktır.
 
Başvurular 17.07.2017 tarihinden itibaren https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresinde yer alan elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
 
İnternet üzerinden yapılan başvuru sonrası başvuru formunu doldurup çıktısı imzaladıktan sonra Valiliklere veya Bakanlıkların merkez teşkilatlarına bu formu ve ekinde ibraz edilecek belgeleri teslim etmek suretiyle başvurularını tamamlayacaklardır.
 
Komisyona doğrudan başvuru yapılamayacak olup başvurular Valiliklere veya Bakanlıkların merkez teşkilatlarına yapılacaktır.
 
Başvurular bizzat veya kanunen yetkili kişiler tarafından yapılacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.