Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca, 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları Seçimi ve İhtiyar Heyeti Seçimi Hakkındaki Kanunun 8. Maddesinin birinci fıkrasına istinaden Mahalli idareler seçiminin 31 Mart 2018 Pazar günü yapılacağı bildirilmiştir.
 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 1130 sayılı kararı ile;
2972 sayılı Kanunun 31. maddesinde; köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği ile mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulünün bulunmadığı,
 
Bilindiği üzere siyasi partilerin, muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimlerinde aday gösteremedikleri ve bu seçimlerde adaylığa ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı,
 
Bu hükmün, seçmenin seçeceği muhtar ve ihtiyar meclisi/ihtiyar heyeti üyelerini bilmesi ve iradesini sağlıklı bir şekilde oluşturabilmesi için, bu seçimlere girecek kişilerin seçime gireceklerini belirtmelerine ve bu amaçla kendilerini tanıtmalarına engel teşkil etmeyeceği bildirilmiştir. 
 
Söz konusu kararın sonuç kısmının; 4. Maddesi ile Köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulü bulunmadığından, seçime girecek kişilerin seçime gireceklerini belirtmekle ve kendilerini tanıtmakla sınırlı olarak etkinlik gösterebileceklerine, 5. Maddesi ile de adaylık söz konusu olmadığından, bu seçimlere katılmak isteyenlerin 298 sayılı Kanun ile diğer seçim kanunlarında siyasi partilere ve bağımsız adaylara tanınan propaganda hakkından yararlanamayacaklarına ancak seçime girecek kişilerin oy verme gününden önce, resimli veya kendisini yazı ile tanıtıcı nitelik taşıyan el ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtabilecekleri şeklinde düzenlenmiş olup;
         
          Buna göre;
Yukarıda da belirtildiği üzere adaylarca sadece kendisini yazı ile tanıtıcı nitelik taşıyan el ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtabilecekleri belirtilmiş olup; Afiş, döviz, pankart ve benzer reklam tanıtım çalışmaları ile benzer materyallerin (cadde, işyerlerine, balkonlara, bilboardlara, apartmanlara, aydınlatma direklerine vb.) asılmasına kesinlikle müsaade edilmemesine ve aksine hareket edenler hakkında seçim kanununa muhalefetten kolluk kuvvetlerince gerekli işlemin yapılacağının bilinmesi hususu ilanen duyurulur.