En temel insan haklarından birisi olan sağlık, bir kişi için de en büyük zenginliktir. Sağlıklı toplumların temelini sağlıklı bireyler oluşturmaktadır.
 
      “Milletimizi tam güvenlik içinde yaşatmak ülkümüz olduğu gibi, onun sağlığına özen göstermek ve mevcut imkanlarımız oranında toplumsal dertlerine çare olmak da hükümetimizin görevlerindendir” diyen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de belirttiği gibi; toplum sağlığını korumak için her türlü imkanı seferber etmek, sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak, tıp ve teknoloji alanlarının geliştirilmesine destek vermek devletin en önemli görevlerindendir.
 
        Devlet politikalarıyla beraber, insan sağlığının korunması için her zaman büyük bir özveri ve meslek aşkıyla çalışan tüm sağlık personellerimiz, toplumda sağlığın korunmasında en önemli rolü üstlenmektedirler. Bu yüzden icra ettikleri meslek geçmişten günümüze kutsallığını, saygınlığını ve önemini her daim ve her yerde korumaktadır.
 
     Bu duygu ve düşüncelerle, ulaştıkları her yere şifa, mutluluk ve çare götüren sağlık personellerimizin 14 Mart Tıp Bayram’ını kutlar, başarılarının devamını dilerim.