Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 2019 yılı proje teklif çağrıları kapsamında açılan mali destek programlarını açıkladı. Bölgedeki kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların, bölgesel gelişmeye ivme kazandıracak projeleri için mali destek programları kapsamında toplam 20.000.000 TL karşılıksız destek verileceğini belirtti.
 
      İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi, Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı ve Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programlarının amaç ve önceliklerine uygun olarak hazırlanan projelerin internet üzerinden yapılacak başvurusunun son tarihi 24 Mayıs 2019, taahhütnamelerin son teslim tarihi ise 30 Mayıs 2019'dur.
 
    İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 8.000.000 TL, Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL ve Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL'dir. Başvuru şartları ve ayrıntılı bilgi için http://www.marka.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.