Tamamlanmış Projeler:
 
  • ÇOGEP (Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı) Her Zaman Yanımdasın Projesi   
        
        Proje 2017 yılında gerçekleştirilen 204,318 TL bütçeli ÇOGEP Projesi ile hedef kitlede bulunan dezavantajlı çocuk ve gençlerin sosyalleşmeleri ve kültürel anlamda gelişimlerine katkıda bulunulması, davranış problemlerinin farkındalığını artırarak bu davranışlardan uzaklaşmalarını sağlamak, toplumsal kurallara ve yaşama ilişkin bilgi ve davranış becerilerinin kültür yolluyla arttırılması, suç sayılan davranışların farkındalığını kazanıp suç olan davranış ve işlerden uzak kalmayı öğrenebilmesi, kendine güveninin artması, Emniyet teşkilatıyla yakın ilişkiler kurabilmesi ve beraber etkinliklerde bulunarak toplumda güven duygusunu geliştirmesi, yaşadığı ortamlarda dezavantajlı durumdan avantajlı duruma geçişlerinin gerçekleşmesi amaçlanmıştır.
 
Proje kapsamında bir okula Z kütüphane kurularak, 101 çocuğa okulda kütüphanenin olanaklarını kullanarak yapacakları araştırma ödevlerini okuldaki bilgisayarlardan kaydedebilecekleri proje logolu 8gb flash bellek dağıtılmıştır. Ayrıca eğitime karşı ilgisiz olan velilerin eğitime bakış açısını değiştirmek amacıyla masa-sandalye takımı öğrencilere hediye edilmiştir.
 
Hedef kitledeki dezavantajlı çocuk ve gençlerin sosyal-kültürel faaliyetlere katılımını sağlanarak toplumsal hayata entegrasyonlarına yardımcı olmak için kendi kendilerine yetebilecek bireyler haline gelebilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri, boş zamanlarını verimli geçirebilmeleri için çeşitli kültürel ve sanatsal kurslar düzenlenmiştir. (Satranç, Kodlama ve Zeka Oyunları)
 
  • SURE (Suriyeli Kadın ve Çocukların Sosyal Uyum ve Rehabilitaston) Projesi​
        Avustralya Milletler Topluluğu Türkiye Büyükelçiliği tarafından finanse edilen, Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’nın yurtdışı elçilikleri kanalıyla yönetilen esnek ve küçük hibeler Doğrudan Yardım Programı (DAP) kapsamında, Başiskele Kaymakamlığı AB, Proje ve Koordinasyon Ofisi ekibi tarafından yazılan SURE (Suriyeliler Sosyal Uyum ve Rehabilitasyon Projesi) 13.02.2018 tarihinde kabul edilmiştir.
 
Proje kapsamında projenin hedef kitlesi olan Suriyeli savaş yetimleri, parçalanmış aileler, kimsesiz çocuklar ve mağdur anneler için birçok etkinlik gerçekleştirilmiştir. Çocuklar için yapılan etkinlikler arasında; Türkçe eğitimi,psikolojik (travma) destek, sanat, spor ve müzik alanlarında yetenekli çocukların tespiti, Türk tarihi eğitimleri, geleneksel çocuk takım oyunları öğretimi, formulaz tahta araba yapımı, temel bilgi ve beceriler eğitimi, karadeniz horonu ve zeybek halk oyunları eğitimi, hobi bahçesi atölyesi çalışmaları ve sağlıklı beslenme eğitimleri yer almaktadır. Suriyeli kadınlar için ise; Türkçe eğitimi, el sanatları, takı tasarım kursları, kadın sağlığı eğitimleri, sağlıklı yaşam için spor faaliyetleri ve grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalara gönüllülük esasına bağlı kalınarak 660 Suriyeli çocuk ve kadın katılım sağlamıştır. 
 
       SURE Projesi kapsamında çekilen,senaryosunu Kaymakamımız Atilla KANTAY ve eşi Müjgan KANTAY'ın yazdığı "Gün Işığı" isimli kısa filme https://www.youtube.com/watch?v=dFU8R2K45W4 adresinden ulaşabilirsiniz.
 
 
        Devam Eden Projeler:
 
 
  • İyilikte Buluşma Sistemi (Ocak 2019)
        
       İyilikte Buluşma Sistemi, Başiskele’de yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarla, hayırsever vatandaşları bir araya getirerek bir yardımlaşma sistemi oluşturur. Bağışlar ayni, nakdi, eğitim, emek, oyuncak ve aylık düzenli bağışlar olarak 6 ana başlık altında toplanmıştır. Ayni bağışlar içerisinde gıda, giyim, eşya, sağlık gerekçeli,yakacak ve hijyen ürünleri bağışları yer alırken; eğitim bağışları içerisinde eğitim araç-gereçleri, burs, kitap, ulaşım desteği gibi bağışlar yer almaktadır. Yardımseverler tarafından yapılacak yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunulur. Bu sistem yardımlaşma ve paylaşım duygularını pekiştirirken; yeni yoksullar yaratmaz, ihtiyaç sahiplerinin kimliklerini hayırseverlere ifşa etmez. Yapılan yardımlar ilçemizin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla güvenli bir şekilde yerine ulaştırılır.
Proje web sayfasını ziyaret etmek ve ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunmak için lütfen http://www.basiskelesydv.gov.tr adresini tıklayınız.
 
 
  • İletişimde Engel Tanımıyoruz (Şubat 2019)
        
        İşitme veya konuşma engelli vatandaşlarımızın sorun ve taleplerine en kısa sürede çözüm bulmak, kamu hizmetlerinden daha iyi faydalanmalarını sağlamak, iletişimde yaşanan zorlukları en aza indirgeyerek sosyal ve aktif vatandaşlar olarak topluma katılmalarını sağlamak gerekçeleriyle Başiskele Kaymakamlığı'na bağlı kurumlarda en az bir kamu personelinin  işaret dilini öğrenmesi amacıyla başlatılan projede 26 gönüllü personel kurs almaktadır.  
 
 
 
                            
 
            Zeynep ONAT                                                                           Tuğçe YALÇINKAYA
            Proje Uzmanı                                                                                 Proje Uzmanı